Güç Aktarma Organları

Aktarma organları morun ürettiği gücü tekerleklere aktarır. İlk otomobillerde kullanılan aktarma organları bisikletlerde kullanılan zincire benziyordu. Modern otomobillerdeki aktarma organları bir çok parçadan oluşur ve motorun ürettiği gücü vites kutusu (Şanzuman) üzerinden tekerleklere aktarır.

Güç-Aktarma-Organları

İlk otomobillerde motorun ürettiği güç arka tekerleklere aktarılıyordu fakat günümüzün otomobillerin çoğunda motor gücü ön tekerleklere aktarılır. Bazı otomobillerde ise motorun ürettiği güç dört tekerleğe de aktarılır.

Güç Aktarma Organlarının Temel Özellikleri

* Aracın ilk harekete geçişini sağlamak
* Tork ve hız dönüşümlerini gerçekleştirmek
* Taşıtın illeri ve geri hareketini sağlamak
* Dönüşlerde tekerlekler arasındaki hız farklılıklarını düzenlemek
* İçten yanmalı motora özgül yakıt sarfiyatının düşürülmesi ve eksoz emisyonlarının azaltılması noktasında yardımcı olmak.

Vites Kutusu (Şanzuman)

Vites-Kutusu

Dişli veya hız kutusu olarak da adlandırılan vites kutularının

, içten yanmalı motorlara sahip araçlarda kullanılma amacına bakıldığında içten yanmalı motorlarda motorun maksimum torku, belirli bir devirde sağlanmaktadır. Vites kutusu diğer bir adı ile Şanzuman motorun gücünü (torkunu) ve hızını ayarlar ve sürücüye farklı hız seçenekleri sunar. Vites kutusunda dişli çarklar bulunur. Bunların birbirleriyle farklı değişik şekillerde çalışmaları sonucu değişik hızlar elde edilir. Otomobiller değişik yol koşullarında ve değişik hızlarda kullanıldığından dolayı otomobilin farklı viteslere ihtiyaçları vardır. Yolun durumuna ve aracın hızına göre sürücü uygun viteste kullanır aracı. Otomatik vitesli otomobillerde de yol ve hız durumuna bağlı olarak vites otomatik olarak ayarlanır. Aracın farklı viteste olması tekerleklerin farklı toklarda(Tork=Kuvvet*Döndürme Kolu Uzunluğu) dönmesine sebep oluyor.

Şaft

Arkadan itişli otomobillerde vites kutusu çıkış hareketini diferansiyele ileten organdır. Şaft (Kardan Mili) otomobilin değişen yol ve yük koşullarında vites kutusu ile diferansiyel arasındaki değişen mesafe ve açılar altında hareket geçişini sağlar. Kayıcı mafsal değişen mesafeyi, istavroz mafsalları ise açıları karşılar. Esnek kaplin ise hareket geçişlerindeki vibrasyonları yok eder. Kardan mili dönerken hareket ileten elaman olduğu için balansının çok iyi yapılması gerekir.

Diferansiyel

Diferansiyel bir mille iki ayrı mile birden hareket veren ve farklı hızlarda dönebilen, bu millere eşit döndürme momenti iletebilen bir dişliler sistemidir. Diferansiyel kendine gelen hareketi doksan derece kırıp akslar yardımı ile tekerleklere iletir. Virajlarda içteki tekerleği az, dıştaki tekerleği fazla döndürerek aracın rahat viraj almasını sağlar. Aktarma organlarında vites kutusuna ve diferansiyele yağ olarak dişli yağı bulunur. Önden çekişli araçlarda şaft ve diferansiyel bulunmaz.

Motor

Otomobillerin çoğu içten yanmalı motorlarla çalışır. İçten yanmalı motor kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren bir güç makinasıdır. Hava-yakıt karışımı silindir içinde yakıldığı için içten yanmalı motor olarak adlandırırlır. Günümüzdeki otomobillerin çoğu dört silindirlidir, bu sayı yarış ve spor otomobillerinde on altıya kadar çıkmaktadır.

engine

 Dört zamanlı bir motor çevrimi;

1. Emme zamanında; piston aşağı inerken emme supabı açılır ve hava yakıt karışımı silindire dolar.
2. Sıkıştırma zamanında; piston yukarı çıkarken her iki supap da kapandığından hava-yakıt karışımı sıkışır ve ısınır. bujinin kıvılcımıyla karışım ateşlenir.
3. Yanma ya da patlama zamanında; buji kıvılcımıyla karışım yanarak genleşir, iki supap da kapalı olduğundan bu genleşme ile pistonu aşağı iter. Motor bu itme hareketi ile güç oluşturur.
4. Egzoz zamanında; egzoz supabı açılır

http://himmelsjaeger.de/bilder/deutschland/

,  pistonun yukarı doğru hareketiyle yanmış gazlar silindirden dışarı atılır. Böylece motorun bir tam çevrimi tamamlanmış olur, bundan sonra motor yeni bir çevrime başlar.

Bir çevrimin tamamlanması süresince krank mili; dört zamanlı motorlarda iki tam devirde, iki zamanlı motorlarda ise bir tam devirde gerçekleşir. İki zamanlı motorlara göre daha verimli olan dört zamanlı motorlar, günümüzde en çok kullanılan içten yanmalı motor tipidir.
çalışma

 

Taşıt Elektrik Tesisatları

Bu sayfada otomobil elektrik tesisatının yapısal özellikleri ve devre çözümlemeleri ele alınmıştır. Otomotivde elektrik ve elektronik sistemlerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Yerine getirdi işlevlerden dolayı bu sistemler karmaşık bir yapıda görünseler bile aslında basit elektrik sistemlerinden oluşmaktadırlar. Teknolojik gelişmelere paralel olarak bu sistemlerin tasarlanıp uygulanmasının yanında performansı ve kullanıcının konfor beklentileri de çok önemlidir.

Küreselleşmeye paralel olarak otomotiv firmalarının dünyanın farklı ülkelerinde üretim yapabilmeleri ve araçlarını farklı ülkelere satabilmeleri için elektrik tesisatlarında ve kullanılan elemanlarda standardizasyona gidilmesine sebep olmuştur.

Otomobil elektriği

Bir elektrikli sistemin çalışmaması elektrikli alıcının arızalanması ya da enerjinin olmamasından kaynaklanabileceği gibi elektrik tesisatından da kaynaklanabilir. Bu nedenle elektrik sistemlerinde oluşan arızaların tespitinde tesisat bilgisi çok önemlidir ve elektrik tesisat şemalarının iyi anlaşılması gerekir.

Otomobillerde kullanılan elektronik kontrol sistemleri (ABS, ESP, ESR, Motor Kontrol Sistemi vb) bütünleştirilerek verimleri arttırılmıştır. Buna bağlı olarak kablo sayısı artmış, tesisatın hacmi ve ağırlığının artmasına neden olmuştur.

Elektrik Tesisatlarda Kullanılan Kablolar Ve Bağlantı Noktaları

Araç elektrik tesisatlarında çok telli kablolar kullanılmaktadır. Her kablo kullanıldığı yere göre farklı malzeme türü ve farklı kalınlıkta yalıtımı yapılmaktadır.  Kullanılan yalıtım malzemesi iletilen gerilim ve akım şiddetine bağlı olarak farklılık gösterir.

ISO 6722

akım değerleri

Elektrik tesisatlarında kablolar ve elektriksel alıcılar arasında ihtiyaca göre sabit ve sökülebilen bağlantılar kullanılmaktadır.

Elektrik tesisatı üzerinde taşınan akım, iletilen gerilim, sıcaklık ve nem bağlantı noktalarındaki elektrik geçirgenliği ve tesisat ömrünü etkilemektedir.  Bağlantı noktalarında oluşan gevşeklik gerilim düşmesine ve bağlantının ısınmasına sebep olur. Bu ısı zamanla bağlantı noktasında alevlenmeye hatta yangına da sebep olabilir. Bu nedenle bağlantı noktalarında gevşeklik olmamalıdır. Bir bağlantı noktası düşük akım direncine sahip olmalıdır, yüksek izolasyon direnci bulunmalıdır ve nem, su gibi oksitlenmeye sebep olabilecek şeylerin bağlantıya sızmasına veya temas etmesine izin verilmemelidir.

Elektronik kontrol sistemlerinde sensörlerin ve elektronik kontrol ünitelerinin çalışma aralığı hassas ve dar olduğu için oluşacak gerilim düşüşleri çok önemlidir. Bu sebeple sensör elektronik kontrol bağlantılarında ve bağlantılarında mikro kontaklar kullanılmaktadır.

Elektrik Devre Şemaları

Arızaların tespitinde ve arızaların giderilmesinde elektrik tesisatlarına ait devre şemalarından faydalanılmaktadır. Elektrik tesisatlarında gösteriminde üç farklı standart vardır. Bunlar Blok diyagramları, terminal diyagramları ve tesisat şemalarıdır.

Blok Diyagramları devre yapısının, işlevinin ve tesisat planının anlaşılmasında önemli bir kaynaktır. Blok diyagramları üzerinde devrede kullanılan elemanlar, devrenin akış şeması ve kontrol yolu rahatlıkla anlaşılabilir.

block diyagram

Terminal diyagramları elektrik devresinin bağlantı noktalarındaki bilinmesi gereken önemli özellikleri veya sembolleri gösterirler. Bir elektrik tesisatındaki arızası terminal diyagramı incelenerek gerekli arıza tespit cihazları kullanılarak tespit rahatlıkla edilebilir.

Şematik diyagramlar ise elektrik tesisatına ait devre ve elemanların detaylarını içerir. Devrenin nasıl çalıştığı, akımın hangi yolu izlediği, devre elemanları arasındaki bağlantı ve etkileşimleri ile ilgili bilgileri içerir.

 

 

Erectiestoornis – Behandeling online

Ateşleme Sistemleri

Motorlarda silindirde pistonla sıkıştırılmış halde bulunan yakıt ile havanın ateşlenmesini sağlayan sisteme Ateşleme sistemi denir.

Ateşleme sistemi parçaları;

 • Akümülatör
 • Kontak anahtarı
 • Ateşleme bobini
 • Distribütör
 • Buji

Akümülatör               ;   12 voltluk gerilim kaynağı
Kontak anahtarı      ;   Aracın elektrik akımını iletmesini veya iletimin kesilmesini sağlar. Ateşleme sistemi başta olmak üzere elektrikli devrelerin ana kumandasıdır.
Endüksiyon bobini ;  Endüksiyon bobini gelen akımı bujilere dağıtır. Gelen 12 voltluk akımı 15-25 bin volta yükseltir.
Buji                                ;  Silindir içinde ilk kıvılcımı sağlamaktadır.

Bir araçta marşa basıldığında

, akümülatörde 6-12 volt olan akım endüksiyon bobini üzerine gelir. Endüksiyon bobini akımı yükseltip distribütöre yönlendirir. Distribütör akımı bujilere yollar. Akım bujilerde ateşlenerek silindirde yakıt-hava karışımının yakılmasını başlatır. Ateşleme sisteminin çalışması tamamen yüksek gerilimli akım sayesinde olmaktadır.

Ateşleme sistemi distribütör tarafından ayarlanmış bir düzen içinde çalışmaktadır. Bujiler bu sıralamaya göre ateşleme yapar. Silindirler birer birer ateşlenir. Distribütör, ilk ateşlediği bujiye tekrar döndüğünde ateşlenmeye tekrar hazır durumdadır. Distribütör, hareketini krank milinden aldığından motorun devrine göre ateşleme sıklığı o anda belirlenmiş olur. Motor devrinin hızıyla orantılı olarak ateşleme yapılmaktadır. Ateşleme sisteminde Buji, Platin ve avans ayarı mutlaka yapılmalıdır. Böylece araç çalışırken tekleme yapmaz ve yakıt tüketmi azalır.

Araç Elektrik Devre Elemanları

 • Şalterler

Şalter elektrik devrelerinde istenildiği anda enerji açmaya ve kapatmaya yarayan anahtarlardır. Enerji kaynağı ile alıcı arasına seri olarak bağlanır. Şalterleri iki grupta inceleyebiliriz:
1 – Mekanik Şalterler
Daha çok, az akım çeken devrelerde kullanılır. Kumanda şekline göre basma, çekme ve çevirme suretiyle çalışan tipleri vardır. Kullanıldıkları devrenin özeliğine göre üç gruba ayrılır:
     Tek Kontaklı Şalterler
Yapı olarak bir gövde üzerine yerleştirilmiş iki kontak ve bir köprüden meydana gelir. Köprü iki kontağı birleştirmeye ve açmaya yarar. Örneğin

kaufen clomid

, korna, fren lambaları, marş sistemlerinde kullanılır.
     Çift Kontaklı Şalterler
Genellikle çekme ve çevirme suretiyle çalışır. İki kademeli çalışma pozisyonuna sahip alıcı devrelerinde kullanılır (Sinyal lambaları gib,).
     Çok Kontaklı Şalterler
Birden çok çalışma kademesi bulunan özel devrelerde kullanılır. Kontak anahtarı, lamba şalterleri, selektör şalterleri grup içerisine dahil edilebilir.
2 – Manyetik Şalterler
Genellikle marş, şarj sistemleri ve çiftli kornalarda ve farlarda yani fazla akım çeken devrelerde kullanılır. Mekanik şalterlerde açma ve kapatma daha yavaş olduğundan, kontakların yanmasına sebep olabilir. Bu gibi arızalara meydan vermemek için manyetik şalterler kullanılır.

 • Sigortalar

Sigorta, elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanıdır. Sigortalar aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılan elemanlardır. Sigorta attığında yerine aynı amperde yeni sigorta takılır. Sigortalar, ait oldukları devrelerin akım girişine seri olarak bağlanır. Araçlarda yapı bakımdan iki tipi vardır;
1 – Telli Sigortalar: Az akım çeken(5-25 amper) devrelerde kullanılır. Yapıları çok basit olup bir porselen çubuk üzerine veya cam tüpün içine konmuş metal telden yapılmıştır. Sigortalarda kullanılan tel kolay eriyen madenlerden yapılır.
2 – Devre Kesiciler: Grup halinde çalışan alıcı devrelerinde kullanılır. Bunlar bir röle şeklindedir. Üzerinden 10 – 40 amper akım geçen devrelerde kullanılır. Yapılarına göre ikiye ayrılır: Termik tip devre kesici ve Manyetik tip devre kesici.

 • Röleler

15 -40 Amper arasında akım çeken devrelerde kullanılan, tek kontaklı, özel manyetik şalterlerdir. Röle, elektromanyetik bir bobinin yarattığı manyetik etkiyle çalışan kontak tertibatından ibarettir. Görevlerine göre iki guruba ayrılır:
1 – Akım Röleleri: Far çiftli korna ve marş selonoidi gibi sistemlerde kullanılır.
2 – Emniyet Röleleri: Yüksek güçlü bazı alıcıların, görevi bittikten sonra otomatik olarak çalışmasını sona erdirmek için kullanılır. Emniyet rölelerinin akım rölelerinden farklı tarafı, kontaklarının ters konumda olmasıdır.

 • Tesisat Kabloları

Otomobillerin elektrik tesisatında istenilen esnekliği sağlamak amacıyla, içinde çok sayıda ince bakır tel bulunan özel kablolar kullanılır. Kabloların yalıtımı plastik, ipek veya pamuk ipliğinden örülmüş izole tabakalarıyla sağlanır. Kablo kesiti Oto elektrik tesisatlarında, izole tabakaları çeşitli renklerde ve renk bantlarında kablolar kullanılmaktadır. Bu sayede arızalı bir sistemin tamiratı, kablo renklerini takip ederek kolayca yapılabilmektedir.

 • Kontak Anahtarı

Kontak anahtarının görevi, sisteme istendiği zaman elektrik akımını göndermek ve istenmediği zaman devreden elektrik akımının geçmesine engel olmaktır.

 • Soketler

Kabloların birbirine eklenmesi ve takılmasında kullanılan parçalara soket denir. Otomobillerde kontak anahtarı, sinyal kolu, sis farları vb. yerlerde kullanılmaktadır.

 • Aydınlatma Sistemi

1 – İç Aydınlatma (Panel lambaları ve Tavan Lambaları)
2 – Dış Aydınlatma (Farlar, Ön Sis Farlar, Park Lambaları, Yan Park Lambaları, Stop Lambaları, Dönüş Sinyalleri, Dörtlü Flaşör, Plaka Lambaları, Geri Vites Lambaları ve Arka Sis Lambaları.)

Marş Sistemi

Marş Sistemi, içten yanmalı motorları ilk harekete geçirebilmek için kullanılan sistemdir. Motoru ilk harekete geçirebilmek için krank milini çevirmeye ihtiyaç vardır. Krank mili motorun yapısına, çalışma koşullarına bağlı olarak yeterli tork ve devirde döndürülmelidir. Krank milinin çevrilmesiyle motorda ilk yanma zamanının oluşturulması sağlanmaktadır. Marş motoru, motoru çalıştırmak için krank miline ilk dönmeyi sağlar. Marş motoru elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirir. Hareket için ilk enerjiyi akümülatör sağlar. Marş motoru hareketini volan dişlisine iletir. Volan dişlisi de krank milini harekete geçirerek motorun çalışmasını sağlar.
Bir motoru çalıştırabilmek için gereken en az döndürme hızı, motorun yapısına ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişir. Genellikle benzinli motorlar için 40-60 dev/dk. ve dizel motor için 80-100 dev/dk.dır.
Uzun süreli marş yapmak aküye ve marş motoruna zarar verir. Sürekli olarak marş yapma süresi 10–15 saniyedir, 10–15 saniyeden fazla marş yapılırsa akü boşalır. Motor çalışırken marş yapılmamalıdır. Eğer yapılırsa marş dişlisi ve volan dişlileri zarar görür. Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun akümülatörün zayıflamasından kaynaklanmış olabilir.

Marş Sisteminin Yapısı

 • Akümülatör,
 • Kontak Anahtarı,
 • Marş Motoru,
 • Marş Şalteri veya Marş Selenoidi,
 • Volan veya Volan Dişlisinden oluşur.

Şarj Sistemleri

Motor çalıştığı sürece, araç için gerekli olan elektrik enerjisini üretir ve aküyü şarj eder. Motor çalıştığı andan itibaren Alternatör motordan aldığı mekanik hareketle elektrik üretmeye başlar. Üretilen elektrik akımı, Konjektör (Regülatör) aracılığı ile sabitlenir ve aracın elektrik ihtiyacı karşılanır. Ayrıca akü de şarj edilir.

Şarj Sistemi Parçaları:
1. Alternatör(Şarj Dinamosu)
2. Akümülatör
3. Konjektör (Regülatör)
4. Kontak Anahtarı
5. Şarj Göstergesi
6. Sigorta

Araç Şarj Sistemi

Şarj Sisteminin Parçaları:
Alternatör: Vantilatör Kayışı İle Motordan Aldığı Mekanik Enerjiyi Elektrik Enerjisine çevirir. Alternatör ya da Şarj Dinamosu Doğru akım generatörü olup

glucophage Prix: Achat en Ligne Sans Ordonnance

, kollektörü ve statör sargıları paralel çalışan bir jeneratördür. Dinamo aküyü şarj eder ve aracın elektrikli aletlerine gerekli akımı sağlar.
Konjektör: Alternatörün Ürettiği Elektriği Sabitler. Konjektör Arızalanırsa Farlar Sık Sık patlar. Akünün Elektrolit Seviyesi Azalır. Gaz Pedalına Basıldığında Farların Daha Canlı yanmasından Konjektörün Arızalı Olduğu Anlaşılır.
Sigorta: Elektrikli Alıcıların Emniyetli Olarak Çalışmasını Sağlar. Kısa Devre Olunca Sigorta Atar. Sigorta Attığında Aynı Amperde Yeni Sigorta İle Değiştirilmelidir.
Şarj Müşürü: Alternatörün Elektrik Üretip Üretmediğini Kontrol Eder.
Şarj Göstergesi: Şarj Sisteminin Çalışmadığını Gösterir.

Bataryalar – Akümülatör

Akümülatör, Akü ya da Batarya, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, ihtiyaç duyulduğunda bunu elektrik enerjisi olarak veren cihazdır. Akümülatör; marş motoruna, ateşleme sistemine, doğru akımla çalışan tüm devrelere, aydınlatma ve klima ve benzeri elektrikle çalışan alıcılara enerji sağlar. Araç motoru çalıştıktan sonra bütün elektrikli devreler harcadıkları enerjiyi alternatör’den sağlar. Motorun çalışmaya başlaması esnasında ve araç durgunken elektrikle çalışan cihazların (radyo, far vb.) çalışması esnasında deşarj olan akümülatör de alternatör tarafından şarj olur.

Akünün Görevleri
 • Motorun ilk çalıştırılması esnasında marş motorunu çevirebilmek için gerekli enerjiyi sağlar.
 • Araç motoru çalışmadığı durumlarda radyo

  , kalorifer, sigara yakacağı, lambalar gibi alıcılara enerji sağlar.

 • Motor çalışırken elektrik sisteminde gerilim dengesini sağlamak. Yani yüksek devirlerde alternatörün üreteceği voltaj yükseleceğinden alıcıların zarar görmesine sebep olabilir. Bu durumda akü alternatörün oluşturduğu akımın bir kısmını kendi üzerine alarak gerilimin yükselmesini yükselmesini önler.
Akü Neden Boşalır
 • Araçtaki kaçak akımlar (kısa devrelerden çekilen yüksek akımlar), açık lambalar,
 • Alternatörün yetersiz şarj etmesi,
 • Araç ile akü uyumsuzluğu (Araca küçük akü seçilmesi),
 • Araca sonradan eklenen ek donanımlar (Ses sistemi, soğutucu sistemler, ışık, bilgisayar sistemleri gibi) akünün boşalmasına sebep olabilir.
UPS aküsü nedir ?

UPS, kesintisiz güç kaynağının İngilizce karşılığının (Uninterruptible Power Supply) baş harflerinden oluşan kısaltmasıdır. UPS de bu kesintisiz güç kaynaklarının bataryasıdır. Kesintisiz güç kaynaklarının bataryaları elektrik kesintisi olduğunda enerji kaynağı olarak devreye girer ve elektrik gelinceye kadar enerji sağlamaya devam eder.

Arazi Otomobilleri

Bazen asfalt harici engebeli arazilerde de araç kullanmak gerekebilir. Arazi otomobilleri ormanlık alanlarda, derin ve çamurluk derelerde, çayırlık alanlarda, engebeli arazilerde kullanılabildikleri  gibi   düzgün  asfalt  yollarda da  kullanılabilir. Arazi Otomobilleri, normal otomobillere göre yerden yüksekliği daha fazladır, bagaj hacmi daha büyüktür, takerlek boyutları daha büyük ve dişlidir, motor hacmi daha fazladır dolayısıyla beygür gücü ve anlık ürettiği tork da daha yüksektir .  Arazi otomobillerine, SUV (Sport utility vehicle), Dört çekeri ya da 4WD (4 Wheel Drive) da denilmektedir. Sport utility vehicle (spor amaçlı taşıt) hem çekme kapasitesi hem de kamyonet özelliğine sahip yolcu taşıma aracıdır. Araç hem minivan hem de station wagon özelliklerini bir arada barındırır. Bunun yanında asfalt harici arazilerde hareket edebilir. Arazi otomobilleri iki tekerlekten çekişli veya dört tekerlekten çekişli olarak üretilmektedir. Dört tekerlekten çekişli araçların bir kısmı da yol şartlarına bağlı olarak iki tekerlekten çekişe geçiş özelliği bulunmaktadır.
Off-road araçları arazi otomobillerinden tamamıyla farklı bir sınıf olup sadece asfalt veya düzgün yolların dışındaki yollar için tasarlanmıştır. Ancak bazı bazı arazi otomobilleri off-road özelliklerin de sahiptir.

sizleri-asla-yolda-birakmayacak-dunyanin-en-pahali-lastikleri-4wd-lastikleri

 

Bu yazımızda arazi otomobili olan Range Rover ele aldık

Range Rover

Diabetes – Behandeling online

, Land Rover firmasının ürettiği tercih edilen bir arazi otomobilidir. Bu araç 700 Nm Maximum Tork üretebilen 340 beygir gücüne sahip dizel motora sahiptir, saate 118 km hız yapabilmektedir ve araç boşiken 2160 kg ağırlığındadır.

Range Rover
Range Rover
 • Range Rover 340 beygir gücünde, V şeklinde yerleştirilen 8 silindirli V8 motora sahiptir.
 • Range Rover dahil çoğu arazi otomobilinde dört tekerlekten çekiş vardır, aracın yedek lastiği(stepne) aracın arkasına bagajın içine yerleştirilmiştir.
 • Range Rover’ın süspansiyonunda güçlü amortisörler ve yalpa çubukları mevcuttur ancak yaylar yerine hava dolu pnömatik silindirler kullanılmıştır. Bu silindirler engebeli yolların neden olduğu titreşimlerin çoğunu emer. Tekerleklerdeki süspansiyonlar birbirinden bağımsızdır, böylece araç engebeli bir araziden geçerken her tekerlek kendi konumunu ayarlar. Otomobilin içindeki bir bilgisayara bağlı olan otomatik algılayıcılar, otomobilin gövdesi ile tekerlekler arasındaki uzaklığı ayarlar.
 • Otomobilin devrilmesi durumunda, sürücünün ve yolcuların zarar görmemesi için güçlendirilmiş tavana sahiptir.