Etiket arşivi: Kontak Anahtarı

Araç Elektrik Devre Elemanları

 • Şalterler

Şalter elektrik devrelerinde istenildiği anda enerji açmaya ve kapatmaya yarayan anahtarlardır. Enerji kaynağı ile alıcı arasına seri olarak bağlanır. Şalterleri iki grupta inceleyebiliriz:
1 – Mekanik Şalterler
Daha çok, az akım çeken devrelerde kullanılır. Kumanda şekline göre basma, çekme ve çevirme suretiyle çalışan tipleri vardır. Kullanıldıkları devrenin özeliğine göre üç gruba ayrılır:
     Tek Kontaklı Şalterler
Yapı olarak bir gövde üzerine yerleştirilmiş iki kontak ve bir köprüden meydana gelir. Köprü iki kontağı birleştirmeye ve açmaya yarar. Örneğin

kaufen clomid

, korna, fren lambaları, marş sistemlerinde kullanılır.
     Çift Kontaklı Şalterler
Genellikle çekme ve çevirme suretiyle çalışır. İki kademeli çalışma pozisyonuna sahip alıcı devrelerinde kullanılır (Sinyal lambaları gib,).
     Çok Kontaklı Şalterler
Birden çok çalışma kademesi bulunan özel devrelerde kullanılır. Kontak anahtarı, lamba şalterleri, selektör şalterleri grup içerisine dahil edilebilir.
2 – Manyetik Şalterler
Genellikle marş, şarj sistemleri ve çiftli kornalarda ve farlarda yani fazla akım çeken devrelerde kullanılır. Mekanik şalterlerde açma ve kapatma daha yavaş olduğundan, kontakların yanmasına sebep olabilir. Bu gibi arızalara meydan vermemek için manyetik şalterler kullanılır.

 • Sigortalar

Sigorta, elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanıdır. Sigortalar aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılan elemanlardır. Sigorta attığında yerine aynı amperde yeni sigorta takılır. Sigortalar, ait oldukları devrelerin akım girişine seri olarak bağlanır. Araçlarda yapı bakımdan iki tipi vardır;
1 – Telli Sigortalar: Az akım çeken(5-25 amper) devrelerde kullanılır. Yapıları çok basit olup bir porselen çubuk üzerine veya cam tüpün içine konmuş metal telden yapılmıştır. Sigortalarda kullanılan tel kolay eriyen madenlerden yapılır.
2 – Devre Kesiciler: Grup halinde çalışan alıcı devrelerinde kullanılır. Bunlar bir röle şeklindedir. Üzerinden 10 – 40 amper akım geçen devrelerde kullanılır. Yapılarına göre ikiye ayrılır: Termik tip devre kesici ve Manyetik tip devre kesici.

 • Röleler

15 -40 Amper arasında akım çeken devrelerde kullanılan, tek kontaklı, özel manyetik şalterlerdir. Röle, elektromanyetik bir bobinin yarattığı manyetik etkiyle çalışan kontak tertibatından ibarettir. Görevlerine göre iki guruba ayrılır:
1 – Akım Röleleri: Far çiftli korna ve marş selonoidi gibi sistemlerde kullanılır.
2 – Emniyet Röleleri: Yüksek güçlü bazı alıcıların, görevi bittikten sonra otomatik olarak çalışmasını sona erdirmek için kullanılır. Emniyet rölelerinin akım rölelerinden farklı tarafı, kontaklarının ters konumda olmasıdır.

 • Tesisat Kabloları

Otomobillerin elektrik tesisatında istenilen esnekliği sağlamak amacıyla, içinde çok sayıda ince bakır tel bulunan özel kablolar kullanılır. Kabloların yalıtımı plastik, ipek veya pamuk ipliğinden örülmüş izole tabakalarıyla sağlanır. Kablo kesiti Oto elektrik tesisatlarında, izole tabakaları çeşitli renklerde ve renk bantlarında kablolar kullanılmaktadır. Bu sayede arızalı bir sistemin tamiratı, kablo renklerini takip ederek kolayca yapılabilmektedir.

 • Kontak Anahtarı

Kontak anahtarının görevi, sisteme istendiği zaman elektrik akımını göndermek ve istenmediği zaman devreden elektrik akımının geçmesine engel olmaktır.

 • Soketler

Kabloların birbirine eklenmesi ve takılmasında kullanılan parçalara soket denir. Otomobillerde kontak anahtarı, sinyal kolu, sis farları vb. yerlerde kullanılmaktadır.

 • Aydınlatma Sistemi

1 – İç Aydınlatma (Panel lambaları ve Tavan Lambaları)
2 – Dış Aydınlatma (Farlar, Ön Sis Farlar, Park Lambaları, Yan Park Lambaları, Stop Lambaları, Dönüş Sinyalleri, Dörtlü Flaşör, Plaka Lambaları, Geri Vites Lambaları ve Arka Sis Lambaları.)

Marş Sistemi

Marş Sistemi, içten yanmalı motorları ilk harekete geçirebilmek için kullanılan sistemdir. Motoru ilk harekete geçirebilmek için krank milini çevirmeye ihtiyaç vardır. Krank mili motorun yapısına, çalışma koşullarına bağlı olarak yeterli tork ve devirde döndürülmelidir. Krank milinin çevrilmesiyle motorda ilk yanma zamanının oluşturulması sağlanmaktadır. Marş motoru, motoru çalıştırmak için krank miline ilk dönmeyi sağlar. Marş motoru elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirir. Hareket için ilk enerjiyi akümülatör sağlar. Marş motoru hareketini volan dişlisine iletir. Volan dişlisi de krank milini harekete geçirerek motorun çalışmasını sağlar.
Bir motoru çalıştırabilmek için gereken en az döndürme hızı, motorun yapısına ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişir. Genellikle benzinli motorlar için 40-60 dev/dk. ve dizel motor için 80-100 dev/dk.dır.
Uzun süreli marş yapmak aküye ve marş motoruna zarar verir. Sürekli olarak marş yapma süresi 10–15 saniyedir, 10–15 saniyeden fazla marş yapılırsa akü boşalır. Motor çalışırken marş yapılmamalıdır. Eğer yapılırsa marş dişlisi ve volan dişlileri zarar görür. Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun akümülatörün zayıflamasından kaynaklanmış olabilir.

Marş Sisteminin Yapısı

 • Akümülatör,
 • Kontak Anahtarı,
 • Marş Motoru,
 • Marş Şalteri veya Marş Selenoidi,
 • Volan veya Volan Dişlisinden oluşur.